Satışta İkna Edici İletişim

     Eğitim Amaçları ve İçerik

Amaç:

 • Katılımcı, İkna Edici İletişimi anlayacak ve değerlendirebilecektir.
 • İkna Edici Mesajın hazırlanmasını öğrenerek, İkna Edici Mesajı uygulayacaktır.
 • Satış görüşmelerinde, ikili görüşmelerde, küçük gruplarda, toplum önünde, iş görüşmelerinde, iknanın psikolojik gücünü hissettirip, ikna stratejilerini etkin bir şekilde kullanacaktır.

     İçerik:

Bölüm-1

 • İkna Tanımı
 • İkna Edici İletişim Süreci
 • İkna Edici Mesajın Hazırlanması
 • İkna Edici Mesajın Uygulanması

Bölüm-2

 • Tümevarım ve Tümdengelim Düşünce Tekniği
 • ile Mesaj Hazırlama

Bölüm-3

 • İkna Etme Stratejileri ve Etkin Kullanımı
 • İkna Psikolojisinin Gücü
 • İkna Etme Teknikleri


    

    

Eğitim Süresi:
8 Saat,Başlangıç:Sabah:09.30 Bitiş :17.30 ,Tam gün
Eğitim Fiyatı:
Bilgilendirme e-posta  ile yapılmaktadır.
İdeal Katılımcı Sayısı:
Bir grup için ideal katılımcı sayısı en fazla 20 kişidir.
Eğitim Yöntemi:
Eğitim kitabı ve sunumla birlikte tüm adımlarda uygulamalar, grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

 


   

    

 
 
Ali KAYACAN © 2017 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme