SATIŞ YÖNETİCİSİ DANIŞMANLIK PROGRAMI

Programın Amacı: Satış ekibi yöneten satış yöneticisinin eğitim temelli danışmanlık programıdır. Satış yöneticisinin ihtiyacı olan yetkinliklerin aşağıdaki aşamalı eğitim uygulamaları ile verilmesi planlanmıştır.

Kazanılacak Yetkinlikler: Satış yöneticisi kendi ekibini eğitecek, geliştirecek ve ekibini lider yönetici bilinciyle yöneterek satış performansını arttıracaktır.

Süre: 30 Saat

Yöntem: Öğren, öğret, uygula, yönet modeli ile eğitim toplantısı

1.Aşama

Satış Yönetimi Eğitimi

2.Aşama

Satışçılar İçin Bölge Yönetimi Eğitimi

3.Aşama

Satış Koçluğu Eğitimi

4.Aşama

Satışta Lider Yöneticilik ve Ekip Oluşturma Eğitimi

5.Aşama

İş Yaşamında Stresle Başa Çıkma ve iş Yönetimi Eğitimi

 
 
Ali KAYACAN © 2017
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme